ROZWÓJ OSOBISTY

Rozwój osobisty to podstawowy cel mojej pracy. Odwołuje się zarówno do tego, co robię jako trener kariery czy coach, korzysta z zasobów mediatora jak i tutora. Pozwala mi pracować w taki sposób, że stan niemocy czy poczucie niepełnego wykorzystania swoich możliwości, staje się źródłem inspiracji i podstawą do podążania ścieżką efektywnej zmiany.

Rozwój osobisty zakłada bowiem zmianę. Zmiana zaś potrzebuje odpowiednich narzędzi. W efekcie, stosując różnorodne narzędzia, przechodzimy kolejne etapy:

  • próg ograniczeń i niemożności,
  • wizualizację oczekiwanych rezultatów,
  • odnajdywanie niezbędnych zasobów,
  • formułowanie kamieni milowych pozwalających skutecznie osiągać zamierzone cele,
  • korzystanie z korzystnych źródeł motywacji,
  • świętowanie sukcesów.

Rozwój osobisty to podstawa do pełnego cieszenia się życiem. Osoby, które wstępują na tę ścieżkę, mogą dzięki niej tylko skorzystać. Decyduje o tym bowiem uzyskana w  wyniku posługiwania się narzędziami rozwoju postawa zapisana w myśli Johna Forda: „Jeśli myślisz, że ci się uda, albo myślisz, że ci się nie uda- w obu przypadkach masz rację”. Tyle, że w przypadku osób świadomie kreujących swój rozwój osobistych w grę wchodzi jedynie to drugie rozwiązanie.